گلابی با پنیر ایتالیایی

‎آیا تا به حل مزّهٔ گلابی با پنیر را چشیده اید؟

‎یک ضرب المثل ایتالیایی هست که میگوید : هرگز اجازه ندهید که فقیران و کشاورزان از راز خوردن گلابی با پنیر آگاه شوند‫.‬

‎ممکن است اصلا انتظار نداشته باشید که طعم خوبی‌ داشته باشد. اما  خوردن این ۲ با یکدیگر بسیار دل‌چسب خواهد بود.

‎اما معنی این مثل چه میتواند باشد؟ چرا کشاورز نباید در مورد این راز چیزی بداند؟

‎این ضرب المثل از دوره یونانیان و پیش از قرون وسطی نشات گرفته است. زمانی‌ که پنیر غذای فقیران محسوب میشد. همانطور که می‌دانید پنیر از شیر تهیه می شود و در زمان یونانیان ثروتمندان از شیر فقط به منظور نظافت مانند حمام کردن، استفاده میکردند. از طرف دیگر گلابی  میوه‌ای بسیار گران و مخصوص ثروتمندان به حساب می‌‌آماده است.

‎در زمان قرون وسطی، ثروتمندان هم شروع به خوردن پنیر و شیر نمودند به تنها به این دلیل که مفاهیمی چون ارزش غذایی شیر و پنیر برای سلامتِ انسان روشن و مبرا گردید. هر چند که آنها تلاش میکردند که همیشه فاصلهٔ طبقاتی بین فقیر و غنی همیشه موجود باشد. اینجا بود که این ضرب المثل معروف مطرح گردید که اغنیا برای حفظِ این فاصلهٔ طبقاتی میلی به بازگو کردن این عادت غذایی‌ برای فقیران و کشاورزان نداشتند.

‎این داستان جالب که مربوط به قرون وسطی است امروزه دیگر معنایی ندارد. اما ارزش یک بار امتحان را دارد.

formaggio e pere

Formaggio e pere